Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA aicina pieteikties pretendentus IZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTA amatam uz nenoteiktu laiku.

Prasības:

 • augstākā izglītība (pedagoģijā vai izglītības vadībā);
 • pieredze administratīvajā un/vai metodiskajā darbā izglītības jomā (2 gadi);
 • zināšanas par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem;
 • izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • izpratne ES projektu vadīšanā/koordinēšanā;
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt iekšējos un ārējos normatīvos aktus izglītības jomā;
 • koordinēt novada mācību priekšmetu metodisko apvienību darbību;
 • koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu realizāciju novada izglītības iestādēs;
 • nodrošināt novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi;
 • konsultēt un atbalstīt lietotājus darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu;
 • konsultēt un sniegt metodisko palīdzību izglītības iestāžu direktoru vietniekiem (vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes izglītībā un speciālajā izglītībā).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • Europass CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

Piedāvājam:

 • darba vietu Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē;
 • atalgojumu - 1122,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • normālo darba laiku;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti iesniegtie dokumenti, otrajā kārtā – pārrunas ar pretendentiem.

 Dokumentus līdz 2019.gada 6.augustam lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums izglītības speciālista amatam”.

Uzziņas var saņemt pa tālruni 65020828; 26334028 (Izglītības nodaļa).

Informējam, ka visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc konkursa noslēguma tiks iznīcināti.

 X