Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lai uzturētu sakoptu vidi, sākoties vasaras sezonai, aktuāla ir zālāju un zāliena pļaušana. Lielvārdes novadā ir spēkā saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”, kas nosaka kārtību, kādā kopjama Lielvārdes novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.


Noteikumi paredz, ka zālājs jeb pļava, kas ir dabīgi izveidojušās lakstaugu un graudzāļu platības ir jāpļauj ne retāk kā divas reizes gadā – līdz 20. jūnijam un līdz 1. augustamZālāja pļaušana pilsētas teritorijā ir regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm un kūlas veidošanos pilsētā; ciemos un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām - regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 30 cm un kūlas veidošanos.

Dzīvojamo ēku, sabiedrisko (publisko) ēku pagalmos, publiskajās teritorijās, ražošanas un citu uzņēmumu priekšpagalmos esošais zāliens, kas ir apstādījumu platība pilsētā un ciemos, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam,  ir jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm. Zāliens ir jāpļauj arī īpašumam vai zemes gabalam pieguļošajā teritorijā – no pārvaldīšanā esoša īpašuma robežas līdz tuvākajai gājēju ietvei vai brauktuves malai, bet, ja nav gājēju ietves, ne vairāk kā 6 m platu joslu mērot no zemes gabala robežas, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.

Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Lielvārdes novada pašvaldības policija, un par to neievērošanu fiziskajām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350,00 euro. Juridiskajām personām - līdz 1000,00 euro. Atkārtota pārkāpuma gadījumā - fiziskajām personām naudas sods no 350,00 euro līdz 750,00 euro, juridiskajām personām - no 1001,00 euro līdz 1400,00 euro.

Vairāk par teritoriju kopšanas noteikumiem lasiet 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 22. “Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu