Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisija atgādina, ka 14.01.2017. stājās spēkā Lielvārdes novada domes 28.09.2016. Saistošie noteikumi Nr.21 „Par Lielvārdes novada simboliku” (turpmāk – Noteikumi), kuros noteikts, ka fiziska persona, bez Pašvaldības atļaujas līdz 2017.gada 30.jūnijam ir tiesīga lietot Lielvārdes novada simboliku (turpmāk – Simbolika), juridiskai personai no 2017.gada 13.marta Simbolikas lietošanai jāsaņem pašvaldības atļauja, kuru izsniedz bez maksas.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā lietojama un saskaņojama Lielvārdes novada pašvaldības simbolika – ģerboņi un logotips, kā arī tie nosaka kārtību, kādā notiek Simbolikas lietošanas kontrole un nosaka atbildību par Simbolikas lietošanas noteikumu pārkāpšanu. http://www.lielvarde.lv/images/extrainfo/2022068/attach/14012017Par_Simbolikas_izmantosanu.pdf

Noteikumos norādīts, ka Lielvārdes novada, Lielvārdes pilsētas, Jumpravas un Lēdmanes pagastu ģerboņus bez saskaņošanas drīkst lietot Lielvārdes novada pašvaldība, tās iestādes, aģentūra un kapitālsabiedrība. Ģerboni bez saskaņošanas var lietot uz mācību materiāliem, enciklopēdijām un citiem zinātniska vai uzziņu rakstura izdevumiem, kā arī tad, ja pašvaldība ir oficiālais pasākuma atbalstītājs.

Fiziskas personas ģerboni bez saskaņošanas var lietot personiskām vajadzībām, izņemot, ja ģerboņa lietošana maldina par lietotāja juridisko statusu, ja tam netiek garantēta pienācīga cieņa vai tie tiek lietoti komerciālos nolūkos vai nekomerciālos nolūkos produkcijas izgatavošanai un/vai izplatīšanai.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa  155.8 un 204.15 pantā noteikta atbildība par pašvaldības ģerboņu un logotipu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā par ģerboņu lietošanu bez īpašnieka atļaujas, un ģerboņa lietošanu, maldinot par lietotāja juridisko statusu. Lai izvairītos no nekorektas Simbolikas lietošanas, tās izmantošana ir jāsaskaņo ar Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisiju.

Vēlamies norādīt, ka līdz šim pašvaldība nereti saskārusies ar neētiskiem un neestētiskiem ģerboņu lietošanas gadījumiem, par ko informējuši arī iedzīvotāji. Ģerboņa vizuālais attēls nereti patvaļīgi tiek papildināts ar citiem vizuālajiem elementiem, kā arī to mēdz izmantot citos toņos. Lielvārdes novada ģerbonis, tāpat kā valsts un citu pašvaldību ģerboņi, ir daļa no oficiālās valsts simbolikas, kam jāgarantē cieņa.

Lielvārdes novada vārda popularizēšanai pašvaldība ir  izstrādājusi Lielvārdes novada logo. Tā lietošana nekomerciālos nolūkos nav jāsaskaņo, izņemot gadījumus, ja to izvieto uz celtnēm vai konstrukcijām. Savukārt, ja uzņēmējs logotipu izmanto komerciālos nolūkos, tā izplatīšanai jābūt saskaņotai ar Simbolikas komisiju un preces patērētājam jādomā par cieņpilnu simbolikas izvietošanas veidu.

Informāciju sagatavoja Līga Zariņa Lielvārdes novada Simbolikas komisijas priekšsēdētāja
 X