Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

57.

Par iekšējo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem”” apstiprināšanu 

Lēmums

Grozījumi 

58.

Par Lielvārdes novada vietējo inicatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu 2019.gadam 

Lēmums

59.

Par nolikuma Nr. 5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta nolikumā Nr.9 "Lielvārdes novada   jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums” apstiprināšanu 

Lēmums

60.

Par nolikuma Nr. 6 “Grozījumi Jumpravas pamatskolas nolikumā” apstiprināšanu 

Lēmums

61.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai  Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājam  Aivaram Samsonam 

Lēmums

62.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai 

Lēmums

63.

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas piedalīšanos Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektā

Lēmums

64.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas dalību Eiropas brīvprātīgā darba projektos 

Lēmums

65.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā 

Lēmums

Pielikums

66.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2019. gadam 

Lēmums

67.

Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībai mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali 2019.gadam

Lēmums

68.

Par atļauju Lielvārdes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju G.S.

Lēmums

69.

Par atļauju Lielvārdes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju J.A.Dz.

Lēmums

70.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Māris un Co" par īpašumu Parka iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

71.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Veina Plus" par īpašumu Lāčpleša iela 23B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

72.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

73.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.84", Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu 

Lēmums

74.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2017.-2019.gadam)

Lēmums

Rīcības plāns

Investīciju plāns

75.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4-5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

76.

Par piedalīšanos projektu atlasē ar pieteikumu "Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā"

Lēmums

77.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

78.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu 

Lēmums

79.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

80.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu V.K.

Lēmums

81.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu J.A.M.

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu