Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli Ķeguma ūdenskrātuvē Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.


Izsoles objekts:
Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 1 (vienu) zvejas rīku - zivju murdu ar spārnu atvērumu līdz 30 m.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz 2018.gada 31.decembrim, atbilstoši pretendenta rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Iesniegumu dalībai izsolē iesniegšanas termiņš: 2018.gada 18.jūlijs plkst.15.00. Iesniegumi jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Izsoles norises vieta un laiks:*
Lielvārdes novada pašvaldība Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 2018.gada 23.jūlijā, plkst.10.00. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9:00 līdz 9:50 Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 3.stāva zālē pie izsoles komisijas sekretāres.

* Izsole notiks gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegti vairāk iesniegumu par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas līguma slēgšanu nekā Lielvārdes novada pašvaldībai noteiktais zvejas nomas tiesību limits.

Par izsoles norisi pretendenti tiks informēti telefoniski.

Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 326.kabinetā sākot ar 2018.gada 2.jūliju.
 X