Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību Lielvārdes novada latviskās kultūrvides veidošanā, teritorijas sakopšanā un saglabāšanā, godinātu īpašnieku vai apsaimniekotāju ieguldījumu sava īpašuma, sētas un apkārtnes labiekārtošanā, kā arī popularizētu Lielvārdes novada sakoptākos nekustamos īpašumus un konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus, Lielvārdes pašvaldība izsludina konkursu “Lielvārdes novada sakoptākā sēta.”

Pieteikumu konkursam par savu vai citu īpašumu var iesniegt fiziska vai juridiska persona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona līdz 2018.gada 15. jūnijam.

Lielvārdes novada sakoptāko nekustamo īpašumu vērtēšana notiek četrās grupās: uzņēmumi, individuālās dzīvojamās, lauku viensētas, daudzdzīvokļu mājas;

Uzvarētāji katrā no grupām saņem šādu apbalvojumu: pirmā vieta - plāksnīti ar uzrakstu, tencinājuma rakstu un balvu, otrā un trešā vieta - tencinājuma rakstu un balvu. Par Konkursa balvu fonda sadali konkursa dalībniekiem lemj Komisija.

Konkursa uzvarētāji tiks pasludināti un apbalvoti Lielvārdes novada svētkos.

Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikums un pieteikuma veidlapa

 
 X