Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība informē, ka ir noslēgusies vairākus gadus īstenotā Rembates parka labiekārtošana, piepildot sen loloto sapni par skaistu, sakoptu un dažādām aktivitātēm pielāgotu Rembates parku, kur Lielvārdes pilsētas un novada iedzīvotājiem un viesiem atpūsties kopā ar ģimeni.

Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma - Rembates parka teritorijas labiekārtošana tika īstenota divās kārtās. 2017.gadā projekta I kārtas ietvaros veikti labiekārtošanas darbi parka centrālajā daļā - ierīkoti Versaļas seguma un bruģēti gājēju celiņi, izvietoti atpūtas soliņus un atkritumu urnas, izbūvētas platformas vides dizaina objektiem - Goda krēsliem ievērojamiem novadniekiem. Kopējā summa projekta I. kārtas īstenošanai bijusi 53 802,52 EUR, no tām 33 812,44  EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 19  990,08 EUR Lielvārdes novada pašvaldības finansējums.

Projekta II kārtas laikā labiekārtota Rembates parka daļa ap Spīdalas saliņu – veikta gājēju celiņu izbūve,  estrādes kāpņu remonts, izbūvētas platformas vides dizaina objektiem. Parka labiekārtojums papildināts ar dabīgiem parkiem un ainavām paredzētām rotaļu iekārtām - firmas “Lappsett”  koka dabīgās sērijas “Flora” rotaļu iekārtām, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem.  Rotaļu laukumam izvēlēts kvalitatīvs  gumijas plātņu segums, ar Lielvārdes novadam raksturīgo krāsu un elementu izmantojumu. Projekta II kārta īstenota no 2017.gada 27.jūlija līdz 2018.gada 29.jūnijam.

Projekta II kārtas īstenošanas kopējās faktiskās izmaksas ir 85 512,21 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 35 000,00 EUR un Lielvārdes novada pašvaldības finansējums ir 50 512,21 EUR.

Lielvārdes novada pašvaldība izsaka pateicību iedzīvotājiem par sapratni darbu veikšanas laikā, un aicina apmeklēt vasaras sezonā plānotos kultūras un atpūtas pasākumus Rembates parkā.

Projekta mērķis ir veicināt rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un tūrisma attīstību Lielvārdes novadā, labiekārtojot valsts nozīmes dabas aizsardzības objektu – Rembates parku Lielvārdē. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta” (projekta Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000005).

 

Projekts tiek īstenots vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Attīstības un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas

Projektu vadītāja Santa Zvirbule

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tālr. 29181544

Irēnas Romanovskas foto

 
 X