Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

135.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu E. A.

Lēmums

136.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

137.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Agrim Pikšenam

Lēmums

138.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aināram Bajinskim

Lēmums

139.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

140.

Par atļauju piedalīties Valsts programmas projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Lēmums

141.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmumā Nr.216 “Par Rīgas plānošanas deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”

Lēmums

142.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam (Dz.Troskas un R.Šmita ģimenes ārsta prakses)

Lēmums

143.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projekta konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam (G. Tīcmanes prakse)

Lēmums

144.

Par dzīvojamās mājas Spīdolas iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas nams 6”

Lēmums

145.

Par dzīvojamās mājas Spīdolas iela 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Spīdolas nams 8"

Lēmums

146.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31 oktobra lēmumā Nr.420 "Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu"

Lēmums

147.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020782, 74130020784, 74130020920

Lēmums

148.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jumpravas pagastā

Lēmums

149.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā Nr.118 “Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Lēmums

150.

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā 2019.gadā

Lēmums

151.

Par papildu finansējumu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai

Lēmums

152.

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu

Lēmums

153.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai

Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai Reķei

Lēmums

154.

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu