Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

8.decembra vakarā pulcējāmies Lielvārdes kultūras namā un siltā, gaišā noskaņā godinājām Lielvārdes novada jauniešus, kas veic brīvprātīgo darbu.

Pasākumu atklāja Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe:

“Mēs uz jums, brīvprātīgajiem, raugāmies, kā uz saviem lielākajiem palīgiem, jo bez jums mēs nevaram noorganizēt daudzus gan vietējā, gan valsts mēroga pasākumus, kas notikuši Lielvārdes novadā. Jūs esat piedalījušies kultūras, sporta un citos pasākumos, aicinot arī citus jauniešus un novada iedzīvotājus būt aktīviem. Tas, ko jūs darāt, ir labi ne tikai jums pašiem, rūdot savu raksturu, izmēģinot dažādas profesijas, apgūstot jaunas prasmes, bet, galvenokārt, tāpēc, ka jūs darāt labu sabiedrībai. Tas liecina, ka jums ir ļoti laba sirds. Manuprāt, tas ir atslēgas vārds, kas raksturo visus brīvprātīgos."

Apbalvojumus par nostrādātajām stundām saņēma 8 jaunieši:

 Bronzas līmeni (vairāk kā 50 nostrādātas stundas brīvprātīgajā darbā) saņēma Arta Jurgensone un Roberta Zelča;

 Sudraba līmeni (vairāk kā 100  nostrādātas stundas) – Elizabete Jonikāne, Laura Viļumsone, Elīza Muzika un Jana Ivanova.

Zelta līmeni  (vairāk kā 150 nostrādātas stundas) – Renāte Buraka un Madara Murāne.

Brīvprātīgā darba veicējus sveica arī Maija Jaudzeme no Lielvārdes kultūras nama, jo jaunieši bieži vien tieši kultūras nama lielākajās pasākumos tiek iesaistīti dažādu darbiņu veikšanā.

Par ieguldījumu Lielvārdes novada jauniešu domē 2018.gadā apbalvojām 2 jauniešus – Lāsmu Ločmeli un Artu Jurgensoni, kuras visa gada garumā ir aktīvi darbojušās organizējot un vadot pasākumus, ģenerējot idejas, atbalstot un motivējot pārējos jauniešus.

Jauniešiem kā īpašie viesi uzstājās atraktīvā grupa “Pirmais kurss”.

Priecājamies par aktīvajiem Lielvārdes novada jauniešiem  un ceram, ka nākošajā gadā varēsim lepoties ar vēl lielāku apbalvojumu skaitu. Paldies par ieguldījumu Lielvārdes novada sabiedrībā!

Agnese Vovčenko

Jaunatnes lietu speciāliste

 X