Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Kā sazināties ar Lielvārdes novada pašvaldību?

Lielvārdes novada pašvaldība atrodas Lielvārdē, Raiņa ielā 11A.
Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni: 65053370.
Var rakstīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Var atsūtīt faksu: 65053775

Kas ir Lielvārdes novada pašvaldība?


Lielvārdes novada pašvaldību veido Lielvārdes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dome sastāv no 15 deputātiem. Tās darbu vada domes priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām:

 1. Finanšu komiteja;
 2. Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komiteja;
 3. Tautsaimniecības komiteja;
 4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja;
 5. Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komiteja;


Lielvārdes novada pašvaldībā ir šādas iestādes:

 1. Lielvārdes novada pašvaldības administrācija;
 2. Lielvārdes novada sociālais dienests;
 3. Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa;
 4. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola;
 5. Lielvārdes pamatskola;
 6. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Pūt vējiņi”;
 7. Lielvārdes mūzikas skola;
 8. Lielvārdes novada sporta centrs;
 9. Kultūras nams „Lielvārde”;
 10. Lielvārdes pilsētas bibliotēka;
 11. Lāčplēša bibliotēka;
 12. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs;
 13. Jumpravas pagasta pārvalde;
 14. Jumpravas vidusskola;
 15. Jumpravas speciālā internātpamatskola;
 16. Jumpravas mūzikas un mākslas skola;
 17. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”;
 18. Jumpravas kultūras nams;
 19. Jumpravas pagasta bibliotēka;
 20. Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesa;
 21. Lēdmanes pagasta pārvalde;
 22. Lēdmanes pamatskola;
 23. Lēdmanes tautas nams;
 24. Lēdmanes bibliotēka;
 25. Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa X