Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pārbūvēts autoceļš “Pamati – Lejasplošas”

14. decembris
Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā ir pabeigti projekta Nr.3.3.1.0/17/I/042 „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešam...

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

11. decembris
Lielvārdes novada dome 28.11.2018. pieņēma lēmumu Nr.454 „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielv...

Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā LOGOPĒDU uz noteiktu laiku

11. decembris
Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā LOGOPĒDU uz noteiktu laiku darbam             Lielvārdes pamatskol...

Lielvārdes novada pašvaldība sveic pašvaldības policijas darbiniekus profesionālajos svētkos

5. decembris
Šodien, policijas darbinieku profesionālajos svētkos Lielvārdes novada pašvaldībā tika sveikti pašvaldības policijas ...

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli Ķeguma ūdenskrātuvē Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā

5. decembris
Izsoles objekts: Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 13 (trīspadsmit) zvejas rīkiem - ...

Starpnovadu ERASMUS + Strukturētā dialoga projekta "Kopā varam labāk” otrajā aktivitātē 50 jaunieši gūst praktiskas zināšanas divu dienu apmācībās

3. decembris
Starpnovadu ERASMUS +  Strukturētā dialoga projekta "Kopā varam labāk” otrajā aktivitātē 50 jaunieši gūst praktiskas ...

Par ūdens kvalitāti

13. novembris
Par ūdens kvalitāti Kvalitātes uzlabošanas nolūkos, SIA “Lielvārdes Remte” veic ūdens cauruļvadu skalošanu, kā d...

Lielvārde uzņem viesus no Itālijas un Somijas

8. novembris
Šodien, 8.novembrī notika pieņemšana pie Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles viesiem no Somijas, Ī...

9. novembrī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA “LIELVĀRDES REMTE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (papildināts ar Paziņojumu par tarifa projektu)

5. novembris
09.11.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA “LIELVĀRDES REMTE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko...

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

2. novembris
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība atbilstoš...

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

2. novembris
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība atbilstoš...

Piešķirti Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumi

1. novembris
Lielvārdes novada domes sēdē 31.oktobrī piešķirti Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumi: Gundegai Širovai – ...

Aicinām saņemt sociālo pabalstu

1. novembris
Lielvārdes novada sociālais dienests aicina politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, ...

Zvejas tiesību nomas slēgtā izsole

1. novembris
Lielvārdes novada pašvaldība izsludina Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli Ķeguma ūdenskrātuv...

Projekts "PROTI un DARI"

22. oktobris
Lielvārdes novada pašvaldība ir sākusi īstenot projektu jauniešiem "PROTI un DARI" (Nr. 8.3.3.0/15/I/001). Projekta "PROTI ... X