Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Kāds ir jūsu viedoklis par novada svētkiem?

18. augusts
Pateicamies visiem, kas apmeklēja Lielvārdes novada svētkus 2017 "Zīmju ceļš Laimas zīmē"! Lai arī nākamgad būtu iespē...

Atļauts peldēties!

17. augusts
Lielvārdes novada pašvaldības saņēmusi Zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra veikto peldūdens analīžu ...

Lielvārdes novada pašvaldība informē

14. augusts
Lielvārdes novada vadība (domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece un izpilddirektore) tiksies ar Lēdmanes un ...

Jumpravas pašvaldības aģentūras apsaimniekotajos ūdensvadu tīklos ir parādījies duļķains ūdens

11. augusts
Jumpravā, Jumpravas pašvaldības aģentūras apsaimniekotajos ūdensvadu tīklos ir parādījies duļķains ūdens. Aģentūras ...

Pašvaldības mājaslapā var iepazīties ar domes sēžu protokoliem

10. augusts
Lai nodrošinātu atklātību un lēmumu pieņemšanas caurredzamību, no 2017. gada 20. jūnija, jaunā sasaukuma deputātu darba...

Pabeigti Rembates parka labiekārtošanas pirmās kārtas būvdarbi, notiek gatavošanās otrajai kārtai

10. augusts
Pagājušajā gadā Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” un Lauku atbalsta dienests apstiprināja paš...

Lielvārdes novada pašvaldības organizētajā nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā bija izveidotas 135 darba vietas

9. augusts
Jau ceturto gadu Lielvārdes novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā 13 - 14 gadus veciem ...

Aicinām apmeklēt pasākumu ciklu “Arhitektūras mantojums Lielvārdē”

7. augusts
Vēl 4 svētdienas Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā bērniem, jauniešiem un ģimenēm ir iespēja radīt mākslas darbus ...

Lielvārdes novada dome pieņēmusi lēmumu izveidot Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju

7. augusts
Lielvārdes novada dome pieņēmusi lēmumu izveidot Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā. ...

Izsludināta pieteikšanās valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanai Lielvārdes novadā 2017./2018. m. g.

7. augusts
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļa izsludina pieteikšanos valsts mērķdotācijas līdzekļu ...

Saudzēsim savu apkārtējo vidi un rūpēsimies par savu drošību

28. jūlijs
Jūnija sākumā informējām un aicinājām būt uzmanīgiem Daugavas stāvkrastā un pie pilsdrupām. Rūpējoties par iedzī...

Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par jūnijā paveiktajiem darbiem

13. jūlijs
2017. gada jūnijā pašvaldības policija reaģēja uz 76 notikumiem (tai skaitā arī uz notikumiem, par kuriem ziņa tika saņ...

Pasākumu cikls “Arhitektūras mantojums Lielvārdē”

13. jūlijs
Lielvārdes novada un pilsētas vēsture ir sena un daudzveidīga. Būtiska vēstures daļa un liecība ir arhitektūra. Lielvārd...

Satiksmes ierobežojumi novada svētku laikā Jumpravā 15. jūlijā

12. jūlijs
15. jūlijā Jumpravas pagastā tiks svinēti Lielvārdes novada svētki 2017 “Zīmju ceļš Laimas zīmē”. Aicinām iepazī...

Lielvārdes pagastā pabeigti meliorācijas sistēmas pārbūves darbi

11. jūlijs
2017.gada 30.jūnijā Lielvārdes novada pašvaldība pieņēmusi ekspluatācijā koplietošanas ūdensnoteku (ŪSIK kods 415192:...

Informācija privātmāju īpašniekiem, kuri izmanto centralizētos kanalizācijas pakalpojumus un norēķinās pēc normām

10. jūlijs
SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē privātmāju īpašniekus Lielvārdē un Lēdmanē, kuri izmanto SIA ū...

Lielvārdes novada svētku programma

30. novembris 00:00
    Lielvārdes novada svētku 2017 "Zīmju ceļš Laimas zīmē" programma   Lielvārdes novadā  Lielvārdes novada ...

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Vita Volonte

21. jūnijs
21.jūnijā Lielvārdes novada domes ārkārtas sēdē Nr.12 pirmais darba kārtības jautājums bija Lielvārdes novada pašvald... X