Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Mēs lepojamies ar savējiem - Lielvārdes novada amatiermākslas kolektīviem, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem, kuri saposušies soļoja lielajā, garajā un ne tik vieglajā gājienā. Visvairāk gribas uzteikt senioru kori “Kamene”, kuriem straujais temps bija īsts pārbaudījums! Deju koncertā “Vēl simts gadu dejai” piedalījās mūsu “Pūpolītis”, svētku norisēs muzicēja mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis, folkloras kopa ”Josta”, dāmu ansamblis “Pusnakts stundā”, Latvijas amatierteātru vidū arī “Degsme” un trijos koncertos Dailes teātrī uzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” uzstājās vokālā studija” Mikauši”.

VPDK “Lāčplēsis” ar mūsus skaistajiem tautas tērpiem priecāja skatītājus Laviešu tautas tērpu skatē 5. jūlijā koncertzālē” Palladium”.

Kopā svinējām svētku kulmināciju, kurā “Māras zemi” izdejoja visi mūsu novada deju kolektīvi un noslēguma koncertu “Zvaigžņu ceļā” izdziedāja kori.

Simtgades Dziesmu svētki ar lielo sadziedāšanās nakti izskanējuši!

Tā bija spraiga, notikumiem, sajūtām un emocijām piesātināta nedēļa, īsts svētku kliņģeris. Bet cik rupjmaizes bija jāapēd, cik darba jāiegulda, lai tas viss notiktu!

Par to vislielākais paldies pašiem dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē: JDK”Pūpolītis”, VPDK “Vēji” un vadītājai Ilutai Mistrei, VPDK”Lāčplēsis” um vadītājam Andrim Koknevičam, senioru korim “Kamene” un diriģentam Antonijam Kleperim, jauktajam korim “Lāčplēsis” un diriģentam Jānim Unguram, folkloras grupai “Josta” un vadītājai Ilzei Vecmanei, vokālajai studijai ”Mikauši”, dāmu ansamblim ”Pusnakts stundā” un vadītājai Baibai Kleperei, mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblim un vadītājai Agnesei Puriņai, teātra studijai “Degsme” un režisorei Inesei Tālmanei,  JDK Jumpraviņa”, VPDK “Saime” un vadītājai Aijai Ērglei, jauktajam korim “Jumprava” un diriģentam Normundam Ķirsim, sieviešu korim ”Lēdmane” un dirģentam Aldim Andersonam, SDK “Lēdmane” un vadītājai Agnesei Lepsei.

Kolektīvus uz svētkiem posa Lielvārdes novada kultūras centra direktore Iveta Bule, darbinieces Maija Jaundzeme, Inese Nereta, Zane Skrauča.

Paldies Jums visiem!

Anita Ausjuka, Lielvārdes KC direktores vietniece
 X