Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Ar Lielvārdes novada būvvaldes būvinspektora  rīkojumu Lielvārdes Romas katoļu baznīcā ir apturēti būvdarbi un aizliegta baznīcas ēkas ekspluatācija.

2017. gada 10. novembrī Lielvārdes novada būvvaldes būvinspektors Vilnis Švagris apsekoja būvobjektu Lielvārdes Romas katoļu baznīcas ēku Meža ielā 18, Lielvārdē. Ēkas īpašnieks - Lielvārdes Romas katoļu draudze - realizē baznīcas ēkas pārbūves projektu (pamatu konstrukcijas pastiprināšanu). Būvdarbu veikšanas laikā ir konstatēta pamatu deformācija un jaunas plaisas ēkas nesošajās sienās.

Būvobjektu apsekoja un ar situāciju iepazinās Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte.

13. novembrī būvobjektu apsekoja Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) būvinspektori, jo šī būvobjekta uzraudzība ir BVKB kompetence.

BVKB "Atzinumā par būves pārbaudi" norādīts:

Ēkas ekspluatācija nekavējoties jāpārtrauc, pamatojoties uz Biroja ekspertu slēdzienu par būves nesošo konstrukciju avārijas tehnisko stāvokli;

Būvdarbu veicējam SIA "KMT Projekts" jānorobežo ēka pa perimetru, lai nepieļautu trešo personu piekļūšanu, kā arī jāsniedz Birojam paskaidrojums par būvdarbu veikšanu neatbilstoši būvprojektam, nodarot pasūtītājam materiālos zaudējumus un radot bīstamu situāciju apkārtējiem;

Autoruzraugam SIA "KMT Projekts" nekavējoši jāveic nepieciešamie aprēķini un darbības, lai nepieļautu plaisu progresēšanu un nodrošinātu ēkas noturību, mehānisko stiprību un stabilitāti;

Pasūtītājam Lielvārdes Romas katoļu draudzei jāveic būves ekspertīze;

Būvuzraugam SIA "Firma L4" jāsniedz paskaidrojums par būvdarbu veikšanu neatbilstoši būvprojektam.

Būve ir bīstama! Lūdzam ievērot aizliegumu neatrasties tās tuvumā.

Ko informēja katoļu draudzes mācītājs Andris Solims, dievkalpojumi pagaidām notiek ierastajos laikos draudzes mājas otrā stāva telpā.

Būvvaldes vadītāja Ilze Staļģe

Lielvārdes novada pašvaldības policijas foto.
 X