Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa aicina fiziskas un juridiskas personas piedalīties atkārtotā konkursā “Par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai”.

Mērķis - nodrošināt Lielvārdes novadā deklarēto bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvdienās.

Pretendenti - fiziskas un juridiskas personas, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu.

Projektu pieteikumu iesniegšana – 2017. gada 2. jūnijs - 2017. gada 22. jūnijs.

Projektu pieteikumu iesniegšanas vieta - Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;

Pieejamais finansējums – 2400.00 EUR

NOTEIKUMI

Konkursa pieteikums

Dalībnieku saraksts

Izmaksu tāme

Atskaite
 X