Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kurināmo malku 60,0 m3, dažādu sugu, malkas garums no viena metra līdz trim metriem, vidēji sausa, par izsoles nosacīto sākumcenu 1080,00 EUR, izsoles solis 20,00 EUR. 

Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas 108,00 EUR un izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00 iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā: LV19HABA0551026635681, a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi - Malkas otrā izsole.

Otrā izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2018.gada 24.jūlijā pulksten 11.00. 

Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2018.gada 23.jūlija pulksten 15.00.

Izsolāmo mantu var apskatīt sazinoties pa tālruni 65053370.

Otrās izsoles noteikumi
 X