Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

9. februārī Jumpravā notika Lauku uzņēmēju tikšanās, kuru atklāja Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule: „Zied zeme LEADER kurpēs staigā jau 12 gadus, savas pēdas atstājot gan Lielvārdes, gan Ķeguma, Ikšķiles, Ogres un Baldones novados. Tie ir gan infrastruktūras projekti: parki, skvēri, gājēju ielas, pacēlāji, dienas centri, sporta un rotaļu laukumi, gan ieguldījums mūžizglītībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, uzņēmējdarbības atbalsts. Tāpēc jau otro gadu „Zied zeme” organizē Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu uzņēmēju tikšanos, kuras laikā ir iespēja novērtēt savu ieguldījumu un satikties ar līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.” 

Pasākumu ieskandināja biedrības "Dzītari" kokļu skanējums, pēc kurām sekoja uzrunas un pateicības vārdi par ieguldīto darbu.

Pasākumu apmeklēja un ļoti atzinigī par LEADER projektiem izteicās lauksaimniecības ministrs Jānis Dūklavs.

Santa Ločmele, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja:

Pateicoties LEADER piesaistītajam finansējumam, uzzied mazāki un lielāki uzņēmēji, uzņēmīgi cilvēki, pašvaldības. Ir prieks, ka „Zied zeme” ir atradusi savas mājas Lielvārdē, tas ir milzīgs atbalsts gan dažādiem maziem pašvaldības projektiem, gan, protams, uzņēmumiem: lauksaimniekiem, mājražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem. LEADER ir attīstības projektu atbalstītājs un veicinātājs, kas palīdz straujāk attīstīties uzņēmumiem un, protams, arī pašvaldībai: Piemēram, pagājušā gadā Lielvārdē ar LEADER atbalstu izveidots multifunkcionālais laukums pie sporta centra un uzsākti darbi Rembates parkā.”

LEADER projektu nozīmību uzsvēra Armands Krauze, ministru prezidenta parlamentārais sekretārs:

„Esmu guvis lielisku iespēju iepazīt projektu īstenotājus novados, te veidojas sadarbība un dzimst jaunas lieliskas idejas. Priecājos, ka LEADER finansējums veicina gan kultūras, gan ekonomisko aktivitāti laukos un, ka plaša lauku iedzīvotāju iesaiste dod labus rezultātus.

Pēc uzrunām uz sadziedāšanos aicināja Jumpravas folkloras kopa „Liepu laipa”, bet kafijas pauzes laikā ikviens dalībnieks kļuva par gaismas nesēju, balsojot par savu simpātiju. Balsošanai rīks bija maza gaismiņa, uzvarēja projekts, kurš ieguva visvairāk gaismas.

Sīvā konkurencē galveno balvu – 5 dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Beļģiju – saņēma Monika Ziemele un viņas projekts „Bezglutēna kūku ražotne Suntažos”. Bet visiem 12 projektu īstenotāju produktiem „Zied zeme” dāvināja foto sesiju.

Svētku laikā jumpravietis Mr. Plūme cienāja ar SIA „Jumpravas sidrs” gardajiem ābolu sidriem un citiem dzērieniem, kas tapuši modernizētajā Jumpravas ražotnē. Savu prezentāciju Mr. Plūme ieskandināja ar ģitārspēli. Mārim pavisam nedaudz pietrūka gaismas, lai viņš būtu konkursā uzvarējis! Tomēr viņš neskumst un pēc tikšanās raksta: 

„Paldies par pasākumu – ļoti labi organizēts, omulīgs, tajā pašā laikā ļoti gaumīgs. Lieliska iespēja iepazīties ar novadniekiem, kolēģiem, radniecīgām dvēselēm un valsts pārvaldes darbiniekiem. Pamats iepazīt vienam otru un veidot sadarbību.”

Ligita Lastmane „Zelmas maiznīca”:

Paldies Zied zemes komandai par omulīgo, romantisko vidi, atraktīvo un tajā pašā laikā izzinošo pasākumu. Jūs esat īsteni ideju ģeneratoru krustvecāki. Lai Jums veicās jaunu „pērļu” meklējumos.

Pasākuma noslēgumā Linda Cīrule pateicās visiem klātesošajiem:

„Paldies par atsaucību gan novadu vadībai, gan pāraugošajām iestādēm par dalību. Bet vislielākā pateicība ir tieši uzņēmējiem – jūs esat tie, kuru labā mēs strādājam. Ja ar savu darbu mēs palīdzam jums augt, gūt gandarījumu par savu darba rezultātu un galu galā, svinēt svētkus, tad mums ir motivācija strādāt tālāk!”

Informāciju iesūtīja Linda Cīrule

Anitas Sakas foto.

 X