Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
323. Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” katlu mājas pārbūvei Lēmums
324. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja amatu

Lēmums

Konkursa nolikums

325. Par Ineses Glīzdenieces iecelšanu par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums
326. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumā Nr.313 “Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem” Lēmums
327. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumā Nr.300 “Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
328. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumā Nr.236 „Par lokālplānojuma, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” sastāvā esošo zemes vienību teritorijām Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā” Lēmums
329. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā Nr.258 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”” Lēmums
330. Par nekustamā īpašuma “Mazkaktiņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu