Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu no 22.01.-22.02.2019. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 septītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais atbalsta apmērs 444 100.09 Euro. Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Līdz šim īstenoti tādi projekti, kā bērnu mēbeļu, ēterisko eļļu, metālizstrādājumu, kompozītmateriālu, ādas aksesuāru ražošana, atpūtas un tūrisma pakalpojumu, ēku siltināšanas pakalpojumu nodrošināšana.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitāte - 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projekti īstenojami 2 gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, savukārt pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 22. februārim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 X