Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
IMG_7426_res.JPG
Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
26538811
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Saite Google kartē


Dežūrtālrunis policijas darba laikā 26538811

Policijas darba laiks katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas no plkst. 8.00 līdz 24.00.
Ārpuss darba laika lūdzu sazināties ar Valsts policiju pa tālruni 110

Iedzīvotāju pieņemšanas  laiki
:
Policijas priekšnieks iedzīvotājus pieņem katru darba dienu saskaņojot pieņemšanas laiku pa tālruni 28668872 vai
 65054477

Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbinieku sarakstu skatīt pie Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas kontaktinformācijas

Dokumenti:

Nolikums

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumi jāiesniedz Iesniegumu likuma paredzētājā kārtībā. Iesniedzot elektroniski, iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot personīgi papīra formātā – pašrocīgi parakstītam, kā arī, iesniegumu var iesniegt, izmantojot e-latvija portālu.


Pašvaldības policijas pamatpienākumi ir:

 1. kontrolēt Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, vajadzības gadījumā sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu;
 2. kontrolēt citu normatīvo aktu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, uzlikt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
 3. patrulējot apsekot Lielvārdes novada administratīvo teritoriju;
 4. apzināt nepilngadīgo personu pulcēšanās vietas un novērst pretlikumīgas nepilngadīgo personu rīcības;
 5. apzināt Lielvārdes novada teritorijā mītošos bezpajumtniekus un sniegt par tiem informāciju atbildīgajām institūcijām;
 6. kopā ar atbildīgo institūciju piedalīties Lielvārdes novada pašvaldības klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas reidos;
 7. regulāri apsekot Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošās mācību iestādes, tikties ar iestāžu vadītājiem;
 8. piedalīties Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sēdēs;
 9. nodrošināt iedzīvotāju pieņemšanu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā – LNPP darba telpās, Lēdmanes un Jumpravas pagasta pārvaldēs;
 10. veikt Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izskaidrošanu novada iedzīvotājiem;
 11. veikt savlaicīgu administratīvās lietvedības uzsākšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 12. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar Valsts policiju;
 13. ja saņemta informācija, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam;
 14. sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;
 15. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
 16. par administratīviem pārkāpumiem aizturētas un arestētas personas apsargāt un konvojēt;
 17. sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
 18. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā;
 19. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;
 20. veikt citus likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kā arī Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu  uzdotos uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.

Saistītie raksti


Uzmanību riteņbraucēju vecākiem!

28. septembris 2018.
Sākoties skolas mācību gadam, arvien vairāk bērni uz skolu un no skolas dodas ar velosipēdiem, tāpēc Lielvārdes novada pa...

Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par jūnijā paveiktajiem darbiem

13. jūlijs 2017.
2017. gada jūnijā pašvaldības policija reaģēja uz 76 notikumiem (tai skaitā arī uz notikumiem, par kuriem ziņa tika saņ...

Pievērs uzmanību bērnu drošībai jaunajā mācību gadā!

31. augusts 2016.
Jau atkal pienācis 1. septembris – laiks, kad skolēni atgriežas no atpūtas. Arī Lielvārdes novada pašvaldības policija 1...

Svētkos pašvaldības policija palīdz atrast puisēna vecākus

8. augusts 2016.
Jūlijs Lielvārdes novada pašvaldības policijai (turpmāk – LNPP) ir pagājis galvenokārt novada svētku zīmē. Atceroties ...
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu