Piektdien, 12. augustā, notika Lēdmanes pagasta bibliotēkas 120 gadu svinības. Bibliotēkas vadītāja Veneranda Trumekalne iepazīstināja klātesošos ar bibliotēkas vēsturi, stāstot par tās dažādajiem attīstības posmiem un nozīmīgākajiem cilvēkiem.

Ciemos sveikt bija ieradušies gan kaimiņu bibliotēku darbinieki, gan agrākie Lēdmanes pagasta bibliotēkas darbinieki, gan arī ilggadēji lasītāji. Ar muzikālu veltījumu priecēja dāmu vokālais ansamblis „Stari”.

Noslēgumā bibliotēkas vadītāja sacīja, ka bibliotēkas darbs turpinās un, gadu gaitā strādājot, tās attīstību un vēsturi varētu pielāgot atziņai: „Pagātne nav balta lapa. Tā ir piepildīta ar cilvēku likteņiem un vēsturiskiem notikumiem, kurus izgaismot nākamajām paaudzēm ir svēts pienākums”.
Skatījumu skaits: 5887
 X