Šodien, 1. septembrī – Zinību dienā, visās Lielvārdes novada skolās gaiši un svinīgi noskanējis pirmais zvans, aicinot klasēs skolniekus un skolotājus.

Īpašs šis rīts bija Lielvārdes pamatskolā, kuru pirmajā skolas dienā apmeklēja un svinīgajā jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ar sirsnīgu uzrunu klātesošos sveica skolas direktors Andis Pētersons. Skolēnus, vecākus un pedagogus uzrunāja, sekmes mācībās un izturību vēlēja Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. Savus kolēģus sveica arī Lielvārdes novada domes deputāts Edgars Gribusts.

Lielvārdes pamatskolā kopš 2017. gada aprīļa ir nodibināta Jaunsardzes vienība. Vienlaikus Lielvārdes pamatskola ir Lielvārdes militārā lidlauka tuvākais civilais kaimiņš, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēkiem izveidojusies cieša sadarbība.

“Mācību gada sākums ikvienam skolēnam un viņa vecākiem ir jauna darba cēliena sākums un vienlaikus svētki, jo apgūt zinības, pieredzi un tapt gudrākam ir viens no galvenajiem uzdevumiem ikviena cilvēka dzīvē. Tieši tādēļ 1. septembrī esmu izvēlējies viesoties pie mūsu kaimiņiem Lielvārdē. Būt labiem kaimiņiem, atbalstīt vienam otru un palīdzēt – arī tas ir ļoti būtiski, lai mēs visi justos labi,” uzsvēra aizsardzības ministrs.

Skolas direktors Andis Pētersons bija lepns parādīt skolu, šogad paveikto un pastāstīt arī par nākotnes iecerēm.

Beata Kempele, pašvaldības izdevumu redaktore

Ziņā izmantota AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas sagatavotā informācija

Beatas Kempeles foto
Skatījumu skaits: 15040
 X