13. februārī kultūras namā "Lielvārde" norisinājās svinīgs pasākums, lai godinātu iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotājus par aktivitāti un mērķtiecīgu darbu, kopīgiem spēkiem labiekārtojot vidi pašvaldības teritorijā.

Svinīgo pasākumu atklāja Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Indra Leja, bet ar Raimonda Paula skanīgajām melodijām klātesošos sveica Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas 8.klases audzēkņi Annija Upeniece un Toms Antons.

Projektu īstenotājus uzrunāja Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele: "Lielvārdes novada pašvaldība jau astoņus gadus realizē projektu konkursus, ar kuru palīdzību iespējams iesaistīt ikvienu novada iedzīvotāju, interešu grupu, nevalstisko organizāciju projektu īstenošanā un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Jūs esat tie, kas aktīvi domā par vides sakārtošanas, izglītību un veselību veicinošem projektiem. Mums, pašvaldībai, tas ir ieguvums, jo šādā veidā aktīvie iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas līdzdarbojas, un novadā tiek īstenotas labas lietas."

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu aizsācējs Lielvārdes novadā ir Lielvārdes Attīstības fonds, kura valdes priekšsēdētāja Ilze Kreišmane sveica klātesošos, sniedzot atskatu vēsturē un ar gandarījumu secinot, ka sākotnējā iecere sasniegusi savu mērķi.

"Ar šiem projektiem jūs radāt lielisku vidi sev un saviem līdzcilvēkiem," sacīja Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" valdes locekle Linda Cīrule.

Pavisam 2017.gadā tika īstenoti 24 projekti. Tie ir visdažādākie – sākot no nobruģētiem celiņiem un izveidotu auto stāvlaukumu pie daudzdzīvokļu mājām un beidzot ar plašākai sabiedrībai nozīmīgiem kultūras projektiem.

Jumpravas Kultūras namā īstenots projekts "Jauna un mūsdienīga kultūras informācijas uzziņa – "Digitālās izstādes" Jumpravas kultūras namā", Kultūras namā "Lielvārde" apkopota kultūras nama vēsture un iekārtots informatīvais stends, Lēdmanes Tautas namā tapusi jau otrā filma ciklā "Sarunas ar novadniekiem".

Lielvārdes Tautas teātris projektu konkursam pieteica novadnieka Gunāra Priedes lugas "Saniknotā slieka" iestudējumu, kas veltīts dramaturga 90 gadu jubilejai. Iestudējums jau piedzīvojis pirmizrādi un vairākas izrādes Lielvārdē, ar to plānots doties viesizrādēs un piedalīties G.Priedes piemiņai veltītajā latviešu dramaturgu iestudējumu festivālā "Pie mums martā",  kas notiks 17.martā.

"Luga "Saniknotā slieka" ir ārpusplāna izrāde, ko mēs varējām iestudēt tikai par projekta līdzekļiem. Lai arī summa ir samērā neliela – 400 eiro – tas ļāva šo iestudējumu padarīt krāšņāku, pilnvērtīgāku un skatāmāku, pievērst lielāku uzmanību tērpu izgatavošanai un skatuves iekārtošanai," stāsta Lielvārdes Tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis. Režisors atklāj, ka 2016.gadā, pateicoties dalībai projektu konkursā, izdevies iestudēt Ineses Tālmanes lugu "Asās mēles".

Iespēju piedalīties iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā atzinīgi vērtē arī E.Kauliņa alejas 12 mājas vecākā Anita Kiršteina.

"Papildinot projektā iegūtos līdzekļus ar 700 eiro, nobruģējām celiņus pie mājas ieejas. Par iedzīvotāju līdzekļiem esam uzlikuši mājai jaunu jumtu, apkārt mājai tagad ir bruģis. Ja projekts turpināsies, plānojam turpināt bruģēšanas darbus, ielikt kāpņu telpā jaunas durvis un logus. Vēlamies, lai mūsu māja būtu skaista."

Ieguvumi izpaužas ne tikai materiālā veidā. Vairāki daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas projektu īstenotāji atklāja, ka iesaistīšanās projektā palīdzējusi labāk iepazīt kaimiņus un apvienoties kopīgam mērķim. Dalība Lielvārdes novada Sieviešu biedrības "Iespēja" pieteiktajā projektā "Esi gatavs – gatavo pats!" divām dāmām devusi iedvesmu uzsākt uzņēmējdarbību.

Godināšanas pasākuma noslēgumā projektu īstenotāji piedalījās diskusijā par Lielvārdes novada attīstības galvenajām  prioritātēm 2018-2024.gadam.

Aina Trasūne

Informācijas un foto avots: OgreNet.lv
Skatījumu skaits: 17911
 X