1. septembrī savu pirmo mācību gadu sākusi jaunizveidotā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola.

Skola tapusi, 1. jūlijā apvienojot Lielvārdes mūzikas skolu un Jumpravas mūzikas un mākslas skolu. Tas darīts, lai paaugstinātu kultūrizglītības kvalitāti novadā un padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam novadnieku skaitam. "Šī spēku apvienošana devusi iespēju tikt pie 14 profesionālās ievirzes programmām, no kurām 13 ir mūzikā un viena ir mākslā," stāsta skolas direktore Mārīte Puriņa.

"Apvienojot abas skolas, paveras jaunas iespējas gan pedagogiem, gan audzēkņiem. Skola būs daudz konkurētspējīgāka Latvijas mērogā. Skolēniem pavērsies iespējas gan darboties dažādos projektos, gan kopīgi koncertēt. Pedagogiem tā būs savstarpēja pieredzes un domu apmaiņa. Novada iedzīvotājiem tie būs brīnišķīgi koncerti," jaunās skolas pirmajam mācību gadam sākoties, sacīja domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte.

Vairāk - pievienotajā videomateriālā. 

Skatījumu skaits: 11663
 X