13. janvārī Lielvārdē norisinājās „Goda apļa” svētku pasākums Lielvārdē. Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades programmas notikumiem. To rīko biedrība “Staro100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju. Mēs esam lepni, ka goda aplis viesojās pie mums Lielvārdes novadā. Latvijas simtgades gadā tieši šis pasākums aizsāk simtagdes svētkus. Lielvārde Latvijas kartē ir ierakstīta ar spēcīgiem burtiem, to ir izdarījuši diženi cilvēki ar diženiem darbiem. Lielvārdes vārdam apkārt vijas Lielvārdes josta, ar ko mēs lepojamies gadu gadiem. Un tieši tāpēc kā savu gaismas objektu mēs izvēlējāmies Lielvārdes jostas projekciju. Mazu daļiņu no Lielvārdes jostas tapšanas procesa bija iespēja redzēt uz kultūras nama “Lielvārde” fasēdes. Vēl varēja klausīties eposa “Lāčplēsis” lasījumu jauniešu teātra studijas “Degsme” (režisore Aija Krompāne) izpildījumā, kas deva īpašu atmosfēru. Pasākumu ievadīja aizraujoša ekskursija, kuru vadīja Juris Lastmanis. Plkst. 18:00 visi bija laipni aicināti uz jauniešu deju kolektīvu sadanci “Jauno gadu uzsākot, Gaismas aplī iedejot!”, kur JDK “Pūpolītis” un viņu talantīgā mākslinieciskā vadītāja Iluta Mistre ar lepnumu uzņēma savus draugus no visas Latvijas.

Šis bija viens no pasākumiem, kurš ļāva atcerēties, cik mūsu novads ir bagāts. Manuprāt, ar starojumu uzsākts Latvijas simtgades gads būs krāšņs un patīkamiem pārsteigumiem bagāts. Starosim kopā!

Dita Vīksna, kultūras nama „Lielvārde” pasākumu organizatore

Beatas Kempeles (ekskursija) un Ainas Trasunes foto
Skatījumu skaits: 15725
 X