Lielvārdes Pensionāru biedrība 27. augustā k/n „Lielvārde” svinēja savu 15 gadu jubileju. Biedrības vadītāja Nora Ivanova pastāstīja, ka biedrības darbību var iedalīt 2 daļās – piecpadsmit gadu pirmajā un otrajā daļā: „Otrajā daļā mēs mazliet pagriezām stūri citā virzienā un aizgājām pa senioru amatiermākslas ceļu, un šādas veida darbošanās ir kā zāles pret vecuma nevarību.” Senioru deju kolektīvs darbojas jau astoto gadu, senioru teātris – piekto, un ansamblis - ceturto gadu.

Svinību reizē Pensionāru biedrība atklāja jauno bukletu „Kamēr mums pieder šis laiks”, kurā atrodama informācija par biedrības darbību 15 gadu laikā un kas tapis pašvaldības projekta ietvaros, kā arī tika atklāta valdes locekles Ilzes Kloviņas gleznu izstāde. Biedrība 10 gadus pēc kārtas katru rudeni ir rīkojusi sēņu izstādes, tādēļ arī svētku reizē bija apskatāmi bagātīgi sēņu galdi ar ēdamajām, indīgām un arī reti sastopamām sēnēm. Senioru dārzos augušie krāšņie ziedi bija izrotājuši kultūras nama foajē. Pasākuma otrajā daļā biedrība aicināja uz koncertsvinībām, kur biedrus un viesus priecēja biedrības amatierkolektīvu priekšnesumi – dziedāja, dejoja, teātri spēlēja un sagaidīja ciemiņus no citu novadu pensionāru biedrībām un iestādēm.  

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte uzvēra, ka šī neapšaubāmi ir viena no aktīvākajām biedrībām novadā: „Seniori šo gadu laikā ir realizējuši ļoti daudzus nozīmīgus projektus gan sadarbībā ar pašvaldību, gan sabiedrību, gan jauniešiem un citām iedzīvotāju grupām. Viņi ir pierādījuši, ka arī esot brieduma gados viņi var būt ļoti noderīgi sabiedrībai. Biedrības dibinātie amatiermākslas kolektīvi: gan teātris, gan deju kolektīvs, gan ansamblis, ir kā brīnišķīga rota visos pašvaldības kultūras pasākumos.”   

Video: fakti.lv

Foto: Z. Aperāne

Skatījumu skaits: 11302
 X