Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Miršanas fakta reģistrēšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Par personas miršanas faktu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.  Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
MK 03.09.2013.not.Nr.761 ”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls.
2) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
3) Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.
4) Mirušās personas personu apliecinošie dokumenti (pase, personas apliecība).
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 darba diena
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Brīdinājums

Par miršanas fakta nereģistrēšanu noteiktajā termiņā iespējams Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais sods (203. pants).

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē - dzimtsarakstu nodaļā faktu par personas miršanu piesaka mirušā tuvinieki, apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c. iesniedzot ārstniecības iestādes izdoto apliecību par nāves iestāšanos, mirušā pasi. Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu