Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Informējam, ka tūliņ tiks pieņemti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas nosaka, ka personām, kurām laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski - uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atbilstoši šī brīža lēmumam ārkārtas stāvoklis valstī ir līdz 14.04.2020.:

Ja izziņas derīguma termiņš beidzas līdz:

Pagarinājums līdz:

Pagarinājuma periodā kopā izsniedzamas pakas (kopā)

P2019

H2019

BP pakas bērniem*

BH pakas bērniem*

29.02.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.03.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

30.04.2020.

31.05.2020.

1 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

1 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.01.2020.

nav

---

---

---

---

* pakas bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Personām, kurām nav izziņas un tās jāsaņem no jauna, jāsazinās ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt pakas atbilstoši EAFVP izdales nosacījumiem.

Skat. informāciju arī Labklājības ministrijas mājas lapā:

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91699-trucigas-un-maznodrosinatas-gimenes-personas-izzinas-deriguma-termins-tiek-pagarinats-lidz-2020-gada-31-maijam

 Informējam par iespēju, ka atsevišķām ģimenēm (personām) sociālais dienests uz telefoniski sniegtā pieteikuma pamata var sagatavot izziņu par ģimenes (personas) nonākšanu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 vai tā ierobežošanas pasākumiem. Aicinām PO sadarboties šādos gadījumos!

Sociālais dienests par šādām izziņām un nepieciešamību pārtikas komplektu piegādē ziņos PO elektroniski vai telefoniski, sniedzot precīzus datus – izziņas datumu, numuru, personu skaitu izziņā, paskaidrojot, ka šie dati izmantojami pārtikas preču komplektu izsniegšanai pret parakstu krīzes situācijā nonākušās personas vai pašvaldības nozīmētam pārstāvim.

Gunta Landsmane
Sabiedrības integrācijas fonds
Struktūrfondu uzraudzības nodaļa
vadītājas vietniece

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu