Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sastādīt mantojuma sarakstu.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai (Civillikuma 709. pants). Ja nomirst mantojuma atstājējs un klāt nav mirušā mantinieku, bāriņtiesa nodrošina mantojuma apsardzību, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa norīkots bāriņtiesas loceklis pārbauda mantinieka identitāti.

Mantojuma saraksts:

 1. Mantojuma saraksta sastādīšanā bāriņtiesa pieaicina mantinieku, kurš lūdzis sastādīt sarakstu, un citus mantiniekus, ja tādi ir zināmi, kā arī divus lieciniekus.
 2. Sastādot mantojuma sarakstu, atbilstoši Civilprocesa likumam rakstāms akts.
 3. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām.

Mantojuma apsardzība:

 1. Mantojuma apsardzības līdzekļi ir mantojamās mantas:
  1. aizzīmogošana;
  2. aprakstīšana un novērtēšana;
  3. nodošana glabāšanā.
 2. Ja uzreiz pēc attiecīgās informācijas saņemšanas aprakstīt mantu nav iespējams, bāriņtiesa liecinieku klātbūtnē aizzīmogo telpu, kurā atrodas manta, vai aizzīmogo pašu mantu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 3. Pēc mantas aprakstīšanas bāriņtiesa mantu pret parakstu nodod glabāšanā aizgādnim.
 4. Mantas aprakstes akts glabājas bāriņtiesā. Akta norakstu izsniedz aizgādnim, kā arī nosūta notāram, kuram piekrīt mantojuma lieta, lai izsludinātu mantojuma atklāšanos.
Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bāriņtiesu likums
Civilprocesa likums
Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

No tiesas vai notāra saņemts pieprasījums.
Personas pase, izziņa par deklarēto dzīvesvietu, dokumenti, uz kuru pamata veic mantojuma saraksta sastādīšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas) šādos gadījumos:

 1. Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par nepamatotu.
 2. Ja bāriņtiesa atsaka izdarīt apliecinājumu.

Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Mantojuma saraksta sastādīšana tiek veikta tikai pēc tiesas vai notāra uzdevuma saņemšanas.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00; 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu