Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests, neizvērtējot ienākumus, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais budžeta finansējums, piešķir vienreizēju materiālu pabalstu uz Ziemassvētkiem bērniem bērnu namos, personām sociālās aprūpes institūcijās un novada bāriņtiesu uzskaitē esošajiem bērniem, kuri dzīvo audžuģimenē.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Materiālā pabalsta apmērs ir 15,- euro bērnam/personai.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Materiālo pabalstu izsniedz, pamatojoties uz Lielvārdes novada bāriņtiesas izsniegtām izziņām (sarakstiem), kas apliecina pabalsta saņēmējus bērnu namos, audžuģimenēs. Materiālā pabalsta saņēmējus sociālās aprūpes institūcijās apliecina Sociālā dienesta apstiprināts personu saraksts.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015 saistošie noteikumi Nr.20. ”Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Nav.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas. 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Materiālo pabalstu izsniedz Sociālais dienests.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Nav.  

Brīdinājums:

Nav.  

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Nav.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Materiālo pabalstu izsniedz Sociālais dienests.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Materiālo pabalstu izsniedz Sociālais dienests

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Materiālo pabalstu izsniedz Sociālais dienests

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Materiālo pabalstu izsniedz Sociālais dienests
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu