Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Vārda, uzvārda maiņa
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
MK 03.09.2013.not.Nr.761"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) speciālas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz orģināls;
3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;
4) fotogrāfija 4,5X3,5 cm;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu- 71,14 EUR.
Piezīmes Vārda, uzvārda maiņas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no dokumentu iesniegšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteiktas formas iesniegumu ar pievienotiem likumā noteiktiem dokumentiem.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments informāciju par lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu