Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Lielvārdes novada būvvalde (zemes ierīcības inženiere)
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā būvvalde, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Zemes ierīkotājs – zemes ierīcībā sertificēta persona (vai to pilnvarota persona).
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Zemes ierīcības likums;
Administratīvā procesa likums;
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
Aizsargjoslu likums;
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1.    Iesniegums;
2.    Zemes ierīcības projekta 3 eksemplāros, no kuriem 2 cietos vākos.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):  
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process  
Pārsūdzības iespējas  
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 1. līmenis (Deklarētā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātienē
Pakalpojuma saņemšanas veids: klātienē
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads: Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070;
Tālrunis: +371 65053570, Fakss: +371 65053336
e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 12.45-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu