Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošo draudžu garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru.
Pakalpojuma saņēmējs: Privāto tiesību juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo konfesijas vadības atļauja.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktureģistrācijas likums
MK 03.09.2013.not.Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem.
MK 24.09.2013.noteikumi Nr.906 ”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Viena darba diena
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Klātienes apmeklējuma laikā vai vienas darba dienas laikā no sūtījuma saņemšanas.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums Ziņas par noslēgto laulību garīdzniekam jāiesūta dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā
Brīdinājums Par ziņu neiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt pie administratīvās atbildības
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 3.līmenis (kvalificēti apliecinātā identitāte) (identitāte tiek apliecināta ar trešās puses izdotiem dokumentiem, piemēram, notariāli apliecinātiem dokumentiem, ar drošu elektronisku parakstu parakstītu dokumentu u.c.).
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.
  • Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība atsūta dzimtsarakstu nodaļai rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Korespondence - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu