Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Servisa dzīvoklis ir Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošais dzīvoklis vai ēkas daļa, kam ar Domes lēmumu noteikts servisa dzīvokļa statuss. Servisa dzīvoklī tiek nodrošināts sociālā aprūpētāja atbalsts un uzraudzība.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Servisa dzīvoklis tiek izīrēts un ir pielāgots personām ar funkcionālajiem traucējumiem vai personām, kuras vecuma vai slimības dēļ nespēj sevi pilnvērtīgi aprūpēt atbilstoši savām vajadzībām.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Servisa dzīvoklī tiek nodrošināts sociālā aprūpētāja atbalsts un uzraudzība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Iesniegums.

Iztikas līdzekļu deklarācija.

Ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

Citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma

      

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Brīdinājums:

Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt servisa dzīvokļa pakalpojumu, ja persona slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām infekcijas slimībām, alkoholismu vai citu apreibinošu vielu atkarību, ja personai ir nepieciešama diennakts aprūpe; personai ir psihiskas rakstura traucējumi.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu