Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pabalstu izmaksā aizbildnim (klientam) aizbildnībā esošo bērnu uzturam papildus valsts sociālajiem pabalstiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsts klientam tiek piešķirts, sākot ar dienu, kad iecelts par aizbildni. Tiesības saņemt pabalstu ir klientam, kas ar Lielvārdes novada bāriņtiesas lēmumu iecelts par aizbildni bērnam, un, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pilda aizbildņa pienākumus. Bāriņtiesa informē aizbildni par iespēju saņemt pabalstu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsta apmērs ir 50 euro mēnesī (par vienu bērnu).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 Lielvārdes novada domes 28.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.20 ” Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Uzrādot Lielvārdes novada Bāriņtiesu lēmumu par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Palīdzības prasītājam jāsniedz patiesas ziņas.

Brīdinājums:

Ja klients nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par sevi, vai sniedzis nepatiesas ziņas, tad Sociālais dienests ir tiesīgs pilnībā vai daļēji atteikt pabalsta piešķiršanu.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65053269
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai ieskaita aizbildņa norādītajā  kredītiestādes kontā.

Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada vai pašvaldības kasē Jumpravā, vai ieskaita audžuvecāka norādītajā kredītiestādes kontā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai ieskaita audžuvecāka norādītajā kredītiestādes kontā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu