Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests nodrošina pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts bērnu ēdināšanai) ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs tiek noteikts atbilstoši Lielvārdes novada Domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuru bērni ir deklarēti Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās mācību programma nav valsts valodā, vai arī apgūst vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo pamatizglītību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015. saistošie noteikumi Nr.19. "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Izziņa no izglītības iestādes, ja bērns nemācās Lielvārdes novada vispārizglītojošās iestādēs.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2(Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Pēc lēmuma pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

Administratīvais process:

Ir.

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai var saņemt tikai trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības. Sociālais dienests ar darba spējīgiem ģimenes locekļiem var noslēgt vienošanos par līdzdarbību un/vai līgumu par darba un sociālo prasmju veicināšanu.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu