Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

(piem. psihologa, psihoterapeita, logopēda u.c. speciālistu konsultācijas), dienas centrā, nakts patversmē, krīzes centrā u.c.)

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) sniedz psihosociālu un/vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pakalpojumu piešķir klienta ievietošanai sociālās rehabilitācijas centrā, narkoloģijas centrā u.c. institūcijās, kā arī pakalpojumam – sociālai rehabilitācijai dzīvesvietā (piem., psihologa, psihoterapeita, logopēda u.c. speciālistu konsultācijas), dienas centrā, nakts patversmē, krīzes centrā u.c. Pakalpojuma apmērs personai līdz 350,- euro budžeta gadā.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt klienti, kuru vidējie ienākumi par pēdējiem trīs mēnešiem nepārsniedz 250,- euro mēnesī uz vienu personu.  

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums;
Iztikas līdzekļu deklarācija;
u.c. pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.  

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Atgādinājums:

Nav.  

Brīdinājums:

Nav.  

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • NeklātieneDome ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu