Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā mērķis ir godināt personu un sekmēt labvēlīgas dzīves vides veidošanu Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensijas vecuma iedzīvotājiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsta apmērs:

  • 85 un 91-100 (neieskaitot) dzīves gadi – 15,00 euro;
  • 80,90 dzīves gadi – 20,00 euro;
  • 100 dzīves gadi un vairāk – 150,00 euro.
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015 saistošie noteikumi Nr.20. ”Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Sociālais dienests pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā pasniedz personīgi sveicamās personas dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu jubilejas dienā vai citā dienā viena mēneša laikā pēc jubilejas dienas, iepriekš saskaņojot to ar sveicamo personu.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Atgādinājums:

Sociālais dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu.

Brīdinājums:

Nav.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - informācijas iegūšanai Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Cits - Sociālais dienests, pamatojoties uz lēmumu, pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: gunta.kostina @lielvarde.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas

Sociālais dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas

Sociālais dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas

Sociālais dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu