Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 28.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” periodā līdz 2019.gada 1.septembrim Lielvārdes novada pašvaldībā bērnu reģistrāciju veic sekojošā kārtībā:

1. Bērni tiek reģistrēti šādos reģistros:

  • Pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • Otrās pakāpes reģistrā, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Pieteikumu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, turpmāk – reģistrācija notiek patstāvīgi Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, (turpmāk – KAC), bērna likumiskajam pārstāvim aizpildot reģistrēšanās pieteikumu (saistošo noteikumu nr. 32/2018 1. pielikums).

Pieteikums pieejams šeit:

Pieteikums ("word" formātā)

3. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijas vietā, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, bet aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz bērna vecāka vai aizbildņa pilnvarota persona, tā papildus iepriekš noteiktajam uzrāda notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru.

4. KAC darbinieks, turpmāk –administrators, pieteikumus reģistrē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sistematizē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot vēlamo laiku (gadu, mēnesi), kad nepieciešama vieta izglītības iestādē, un norādot vēlamo izglītības iestādi.

5. Administrators pārbauda bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā.

6. Reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, administrators vienu pieteikuma eksemplāru ar atzīmi par tā reģistrāciju un piešķirto identifikācijas numuru izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim.

Izmantojot piešķirto identifikācijas numuru bērna likumiskais pārstāvis KAC var pārbaudīt informāciju par bērna vietu reģistrā.

Šī kārtība paredzēta periodam, kamēr tiks izveidota elektroniskā datubāze.

Saistošie noteikumi Nr.32 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (stājas spēkā 2019. gada 22. martā)

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu