Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Katrs zemes īpašums kopumā un arī atsevišķi veido pilsētas koptēlu, šajā gadījumā Lielvārdes vizuālo tēlu. Katrs zemes īpašnieks ir atbildīgs par sava īpašuma un piegulošās teritorijas sakopšanu, pļaujot zāli, kā arī rūpējoties par kārtību īpašumā un tam piegulošajā teritorijā.

Lielvārdes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 “Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašuma piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”, kas izdoti 2018. gada 29. augustā, 4. punkts nosaka, ka nekustamo īpašuma un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu nodrošina un par to savlaicīgu sanitāro tīrību ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Šie saistošie noteikumi ietver vairāku darbību kopumu, kuras ir jāveic īpašniekam, lai uzturētu kārtībā savu īpašumu, tajā skaitā zāliena vai zālāja pļaušanu.

Saistošo noteikumu Nr.22 2.10 punkts nosaka, ka zālājs pilsētas teritorijā jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm un kūlas veidošanos pilsētā; ciemos un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām - regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 30 cm un kūlas veidošanos.

Savukārt noteikumu 2.12 punkts nosaka, ka arī zāliens ir jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm.

Noteikumu 2.2. punkts precizē īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu. Saskaņā ar noteikumu 4. punktu, nekustamo īpašumu un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu nodrošina un par to savlaicīgu sanitāro tīrību ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Nekustamo īpašumu īpašniekam jāveic īpašumam piegulošā publiskā teritorijā esošo grāvju un zālāju kopšana un kopšana pie caurtekām no personai piederoša vai tiesiskā valdījumā, turējumā, lietojumā vai pārvaldīšanā esoša īpašuma robežas līdz tuvākajai gājēju ietvei vai brauktuves malai, ja nav gājēju ietves (bet ne vairāk kā 6 m platu josla, mērot no zemes gabala robežas), izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.

Saistošie noteikumi paredz atbildību par šo noteikumu neievērošanu, fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 1000 eiro. Atkārtota pārkāpuma gadījumā fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 351 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - uzliek naudas sodu no 1001 eiro līdz 1400 eiro.

Kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi veic Lielvārdes novada pašvaldības policija.

Lielvārdes novada pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus operatīvi ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem, zvanot pa tālruni 26538811 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai rakstot uz adresi Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070.

 

Ineta Lilinfelde,

Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšniece

 

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu