Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai ir tiesīgi saņemt klienti, kuru ģimenēs ir audžubērni, bērni aizbildnībā vai bērni, kuri nodoti adoptētājam pirmsadopcijas aprūpē, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Lielvārdes novada bāriņtiesa.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsta apmērs ģimenēm, kurās ir audžubērni, bērni aizbildnībā un bērni, kuri nodoti pirmsadopcijas aprūpē: pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs tiek piešķirts uz laiku līdz 9 mēnešiem budžeta gadā 100% apmērā katram bērnam; pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem budžeta gadā 100% apmērā katram bērnam.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu, ja klienta ģimenē esošie bērni mācās vispārizglītojošās iestādēs, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās mācību programma nav valsts valodā, vai arī apgūst vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo pamatizglītību.

Pabalsta apmēru nosaka atbilstoši Domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.20 . "Par pabalstiem Lielvārdes novadā "

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Izziņa no izglītības iestādes, ja bērns nemācās Lielvārdes novada vispārizglītojošās iestādēs.
Uzrādīt lēmumu, par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Pēc lēmuma pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

Administratīvais process:

Ir.

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai klienti var saņemt tikai audžubērni, bērni aizbildnībā vai bērni, kuri nodoti adoptētājam pirmsadopcijas aprūpē.

Brīdinājums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients sniedzis nepatiesas ziņas. 

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu