Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā u.c. iestādēs
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā Sociālais dienests)
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Sociālais dienests ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievieto personas, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Nodrošināt personām iespēju saņemt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus. Ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, sociālais dienests, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli un viņu iespējas segt izdevumus par saņemto sociālo pakalpojumu.
Sociālais dienests klientam nenodrošina sociālo aprūpi 24 stundas diennaktī.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Finansiālo līdzekļu apmēru, kuriem pēc sniegtā sociālā pakalpojuma saņemšanas jāpaliek klienta, viņa apgādnieku un katra nākamā apgādnieka ģimenes locekļu rīcībā, nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (02.04.2019.)


Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumus Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".


Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta ” (27.05.2003.)  
Lielvārdes novada domes 28.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Citi pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Pēc lēmuma saņemšanas.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: Uzrādot personu apliecinošu dokumentu
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558
Pakalpojuma saņemšanas veids:
  • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Neklātiene – Dome ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas
Pakalpojuma
sniedzējs
:
Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads,
LV-5070, tālrunis: 65020836
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
Pakalpojuma
sniedzējs
:
Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija Jumpravas pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
LV-5022, tālrunis: 65057414
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
Pakalpojuma
sniedzējs
:
Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese Pagastmāja, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads,
LV-5011, tālrunis: 65058632
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Sociālais dienests ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju slēdz aprūpes līgumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; veic pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu