Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana , sakarā ar paternitātes atzīšanu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību vai reģistrējuši laulību pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā ieraksta, pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Bērna vecāki
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013.not.Nr.761"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
MK24.09.2013.noteikumi Nr.906 ”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2)laulības apliecība, ja vecāki noslēguši laulību pēc bērna dzimšanas - jāuzrāda orģināls;
3) bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls; 4)paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
5) likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 darba diena
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrādot pases un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība - arī laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstiska piekrišana.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu