Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests, sniedzot materiālu pabalstu veselības aprūpei.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai un finansiālai palīdzībai, medikamentu iegādei, kā arī citos gadījumos.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs trūcīgām mājsaimniecībām ir līdz 143,00 euro budžeta gadā, maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 75,00 euro budžeta gadā. 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  • Iesniegums.
  • Izziņa par trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
  • Izdevumus apliecinoši dokumenti (medikamentu apmaksas kases čeka vai uzskaites kvīts kopija, ārstniecības iestādes vai prakses ārsta izsniegta kases čeka vai uzskaites kvīts kopija par pakalpojuma samaksu). Dokumentiem jābūt ne vecākiem par sešiem mēnešiem, tajos jābūt personas datiem, kas norāda uz pakalpojuma saņēmēju.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2(Datu aizsardzības iesniegums)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Nav.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Izdevumus pierādošie dokumenti nevar būt vecāki par 6 mēnešiem no preču, pakalpojuma iegādes brīža.

Brīdinājums:

Pabalsta veselības aprūpei izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, iesniedzot iesniegumu, Sociālajā dienestā sniedzis nepatiesas ziņas. Pabalsts netiek piešķirts vakcināciju, masāžu, kosmētisko operāciju, kontaktlēcu iegādes un zobu ārstniecībai un protezēšanas izdevumiem.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas, pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā, vai apmaksā pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas, pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā, vai apmaksā pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.45 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas, pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā, vai apmaksā pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu