Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Vecāku domstarpību izšķiršana, aizstāvot bērna personiskās intereses

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

  1. Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
  2. Bērna un vecāku domstarpības.
  3. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bāriņtiesu likums
Civilprocesa likums
Civillikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);
  2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Atgādinājums

Bāriņtiesa, izšķirot vecāku domstarpības, prioritāri nodrošina bērna tiesību un interešu ievērošanu.

Brīdinājums

Lai pēc iespējas mierīgākā ceļā izšķirtu vecāku domstarpības bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošo domstarpību iemeslus un kopīgi ar vecākiem rast vislabāko risinājumu.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00; 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu