Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdu izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajās apliecībās. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Civillikums. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
MK 03.09.2013.not.Nr.761”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
MK24.09.2013.noteikumi Nr.906 ”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz orģināls;
3) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;
4) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli; 5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls;
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Valsts nodeva par reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu - 7 EUR
Piezīmes Valsts nodeva un maksa par izziņu jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa reģistri gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīvesvietas vai civilstāvokļa reģistra atrašanās vietā.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā, izdara ierakstu apliecībā vai arī izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu