Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Vai tev ir ideja, kurai nepieciešams finansiāls atbalsts?
Gaidām tavu pieteikumu kādā no četriem projektu konkursiem pašvaldības finansējuma piešķiršanai, kopā par 40800,00 EUR! Būsim aktīvi un radoši - rakstīsim projektus un realizēsim savas idejas!
Termiņš projektu iesniegšanai: 2017.gada 1.februāris - 2017.gada 30.marts.

Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība un kritēriji ir noteikti konkursu noteikumos, kas līdzīgi projektu pieteikuma veidlapām un citiem saistošiem dokumentiem pieejami www.lielvarde.lv, sadaļā „Pašvaldība” – "Projekti" - „Projektu konkursi iedzīvotājiem ”.

Projektu konkursi 2017.gadā:

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSS

Konkursa prioritātes 2017.gadā ir – (1) iedzīvotāju veselības veicināšana (t.sk. veselīgas apkārtējās vides veidošana, veselīga uztura principi, mutes veselības jautājumi, atkarību profilakses pasākumi, traumatisma un vardarbības mazināšana); (2) sociālās uzņēmējdarbības veicināšana.
Gatavojot projektus atbilstoši 1. prioritātei, rekomendējam iepazīties ar LR Veselības ministrijas apstiprināto dokumentu "Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā", pieejams pie projektu konkursa tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv

Papildu informācija un vienošanās par individuālām konsultācijām iespējama no 2017.gada 1. marta, , sazinoties ar Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāju Airitu Brenču, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS

Konkursa prioritātes 2017. gadā ir (1) Kultūrvēsturiski vērtīgu darbu mūsdienīgs skatījums mākslas nozarē (arhitektūra, tēlniecība, kaligrāfija, foto, kino, teātris), tai skaitā jaunu Lielvārdes novada suvenīru radīšana; (2) Jauni un inovatīvi kultūras pasākumi Lielvārdes novada latviskās kultūrvides kontekstā (kultūras vērtību apzināšana, izpēte, dokumentēšana (t.sk. pētnieciskie darbi), popularizēšana).

Papildu informācija un vienošanās par individuālām konsultācijām iespējama no 2017.gada 1. marta, , sazinoties ar Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāju Airitu Brenču, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DZĪVOJAMO MĀJU PUBLISKO TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA

 Konkursa prioritātes 2017. gadā ir (1) apzaļumošana (jaunu apstādījumu izveide saskaņā ar esošajiem stādījumiem) atbilstoši “Lielvārdes pilsētas apstādījumu koncepcijai”; (2) vides labiekārtošana (gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumu atjaunošana atbilstoši vides kontekstam un ievērojot vides pieejamības principus; arhitektūras mazās formas, ja tās funkcionāli nepieciešamas teritorijas sakārtošanai).
Gatavojot projektus atbilstoši 1. prioritātei, rekomendējam iepazīties ar Lielvārdes novada pašvaldības "Lielvārdes pilsētas apstādījumu koncepciju" (sadaļā "Attīstības plānošanas dokumenti").

Papildu informācija un vienošanās par individuālām konsultācijām iespējama no 2017.gada 1. marta, , sazinoties ar Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāju Airitu Brenču, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvdienās, popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes projekta mērķgrupa – novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nometnes projekta norises laiks – jūnijs, jūlijs, augusts.
Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu: sniedz Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 26334028, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sagatavoja Airita Brenča, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu