Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var tās saņemt Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā , iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu ( pilnvarotām personām- pilnvaru).
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013.not.Nr.761”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
MK24.09.2013.noteikumi Nr.906”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; pilnvarotai personai- pilnvara.  

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta atkārtotu izsniegšanu -7 EUR - MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906.
Piezīmes Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts nodevas samaksas
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību var saņemt Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - pieprasītājs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un dokumentu par valsts nodevas samaksu, saņem apliecību. Pilnvarotā persona uzrāda pilnvaru.

Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt  atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību ( vai attiecīgu izziņu) un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

3174
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu