Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Nodrošina atbalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības piešķirot dzīvokļa pabalstu.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalstu ir tiesīgs saņemt bērns  bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanas, ja lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi pieņēmusi Lielvārdes novada bāriņtiesa, un ja bārenis neīrē sociālo dzīvokli un nesaņem citu dzīvokļa pabalstu.. Pabalstu piešķir uz īres līguma pamata ar īres maksas un dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai. Pabalstu aprēķina pēc faktiskiem izdevumiem, bet, nepārsniedzot noteikumos noteiktos normatīvus.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības piešķirot dzīvokļa pabalstu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Noslēgtā īres līguma kopija.

Apmaksas dokumenti par izdevumiem.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma pieņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Pabalstu pārskaita reizi mēnesī.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Nav.

Brīdinājums:

Ja dokumenti netiek iesniegti līdz kārtējā mēneša 20.datumam, neinformējot par objektīviem iemesliem,  pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu pārskaita uz dzīvojamās telpas izīrētāja vai dzīvojamās telpas pārvaldnieka un/vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontu. Vai ieskaita bārenim kredītiestādes kontā vai izmaksā Pašvaldības kasē Lielvārdē.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu pārskaita uz dzīvojamās telpas izīrētāja vai dzīvojamās telpas pārvaldnieka un/vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontu. Vai ieskaita bārenim kredītiestādes kontā vai izmaksā Pašvaldības kasē Jumpravā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu pārskaita uz dzīvojamās telpas izīrētāja vai dzīvojamās telpas pārvaldnieka un/vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontu. Vai ieskaita bārenim kredītiestādes kontā vai izmaksā Pašvaldības kasē Lēdmanē.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu