Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Vakar, 18.februārī, kad Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēja 100 gadi, Lielvārdes novada pašvaldības vadība sveica Lielvārdes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Gunu Baiko un bijušo ilggadējo nodaļas vadītāju Laumu Melitu Sniedzi profesionālajos svētkos. 

Sveicot svētkos, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele atzinīgi novērtēja abu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju darbu, uzsverot, ka Lielvārdes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki lielā mērā uzskatāmi par novada vizītkarti. Pateicoties abu darbinieču profesionalitātei un elegancei, Lielvārdes novada vārds godam nests arī ārpus pašvaldības robežām. Šie ir tie darbinieki, kas ir klāt cilvēka dzīves gājuma pašos svarīgākajos brīžos – gan daloties priekā par bērniņa piedzimšanu vai laulību noslēgšanu, gan arī sakot, iespējams, pirmos mierinājuma vārdus brīžos, kad jāreģistrē tuvinieka aiziešana: “Jūsu devuma nozīme ir neatsverama, un to diez vai iespējams izteikt vārdos vai salīdzināt ar citām profesijām – ikdienā milzu prieks par jaunu ģimeņu rašanos vijas ar skumjām par aizsaulē aizgājušajiem līdzcilvēkiem. Un tomēr, visos dzīves godos līdzās esot, ir apbrīnojama jūsu spēja saglabāt gaišumu, eleganci un empātiju. Es varu tikai novēlēt arī citiem novadiem tikpat smalkjūtīgas, atsaucīgas un savu darbu mīlošas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces, kādas ir mums,” saka Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.

Abas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas svētkos sveica arī domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte un izpilddirektore Inga Reķe sakot, ka īpaši uzteicams ir abu darbinieču nemanāmi darītais darbs, kas apliecina – šajā jomā viss ir kārtībā, par ko jāpateicas ne tikai ikdienas darbu prasmīgai vadīšanai, bet arī iedibinātajai kārtībai gan arhīva un dokumentu pārvaldībā gan laulību ceremoniju vadīšanā.

Savā pieredzē 24 darba gados Lielvārdes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā dalās Lauma Melita Sniedze: “Vienlaicīgi ar Lielvārdes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas dibināšanu 1994. gadā, sāku strādāt par nodaļas vadītāju un biju uzticīga šim amatam līdz pat 2018. gadam. Savā dzīvē esmu salaulājusi 877 pārus, piereģistrējusi 1966 jaundzimušos un 2108 miršanas gadījumus. Pateicoties rūpīgi organizētajām kāzu ceremonijām, mūsu Dzimtsarakstu nodaļā esam laulājuši ne tikai lielvārdiešus, bet arī pārus no Ogres un Salaspils novadiem un pat Rīgas. Laulības ceremonijās neiztrūkstošs ir muzikālais pavadījums. Šo gadu gaitā izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar vairākiem mūziķiem, kas kuplinājuši ceremonijas norisi, īpaši jāuzteic  Sanita Repša, kura ļoti atbildīgi organizēja ceremonijas skanīgumu. Laulību ceremonijas kuplinājuši arī tādi mūziķi kā Zane Upeniece, Gundars Zariņš, Ilze Čuibe, Antonijs Kleperis, nu jau par operas solistu kļuvušais Artis Muižnieks un citi,” tā Lauma Melita Sniedze.

Mūsdienās daudzi pāri izvēlas laulību reģistrēt ārā, svaigā gaisā, taču šis solis ir jāapsver ļoti rūpīgi, ņemot vērā neparedzamos laika apstākļus. Visneierastākā laulību ceremonija notikusi Lielvārdes parkā uz lielā Lāčplēša akmens ar melniem negaisa mākoņiem virs Daugavas fonā", teic Lauma Melita Sniedze.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir dotas tiesības laulību ceremonijas laikā Latvijas Republikas vārdā pārim piešķirt vīra un sievas statusu, kā arī parakstīt laulības, dzimšanas un miršanas apliecības. Šīs tiesības apstiprina Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments un Ārlietu ministrijas konsulārais departaments. Šajā zīmīgajā datumā, Latvijas dzimtsarakstu 100 gadu jubilejā, notika arī šim notikumam veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godināja dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Gunas Baiko sagatavoto aprakstu par Dzimtsarakstu nodaļu skatīt šeit

Reģistrēto jaundzimušo, laulību un mirušo statistika par laika periodu no 1994.  līdz 2020. gadam.

Papildu informācija:

Šobrīd Latvijā darbojas 122 pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, kas kopš to izveidošanas ir tieslietu ministra uzraudzībā. Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā sāka darboties no 1921. gada 18. februāra, kad Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu "Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju". Par paraugu Latvijas dzimtsarakstu sistēmas normatīvās bāzes izveidei tika ņemti citu Eiropas valstu likumi, sevišķi Šveices 1907. gada Civilkodeksa normas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas noteica, ka par šo jomu ir atbildīga valsts. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir jābūt arī juridiskai izglītībai.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu