Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Tautības ieraksta maiņa
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
MK 03.09.2013.not.Nr.761”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišanu tautības ieraksta maiņai - jāuzrāda oriģināls;
4) ja izvēlēta tautība ir „latvietis- dokuments, kas apliecina augstākajā (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls. Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu - 71,14 EUR.
Piezīmes Viens mēnesis no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz speciālas formas iesniegumu, pievienojot dokumentus, kuri apliecina attiecīgo tautību un radniecību divu paaudžu robežās, un kvīti par valsts nodevas samaksu.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu, iesniedzējam paziņo, nosūtot paziņojumu pa pastu.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu